Erik Broekate Bestratingen

Ambachtelijke Bestrating;

Het oude ambacht,

Ambachtelijk straatwerk, ook wel ''onder de hamer genoemd'' wordt toegepast in en rondom oude boerderijen, oude landwegen en bij opjecten waarbij een authentieke of nostalgische uitstraling behouden dient te worden. Ambachtelijke bestrating kom je vandaag de dag ook steeds vaker tegen bij, bestaande woningen en zelfs bij nieuwbouwwoningen met een authentieke uitstraling.
Er wordt veelal gewerkt met oude hardgebakken stenen, veldkeien, zandsteen en graniet. Het realiseren van ambachtelijk straatwerk vereist een grote mate van vakbekwaamheid en vele jaren ervaring. 

De combinatie van vakmanschap en materiaal levert een mooi authentiek straatbeeld!